Povinnost hlásit své tržby finančnímu úřadu v rámci Elektronické evidenci tržeb „EET“ je schválena a v současnosti probíhají první kroky k úspěšnému zavedení EET do praxe. Dne 31. 8. 2016 byl Generálním finančním ředitelstvím vydán Metodický pokyn k aplikaci zákona o evidenci tržeb, který povinnost hlásit tržby ve smyslu EET předkládá v lidštější podobě. V následujícím článku vysvětlujeme jak souvisí EET s kadeřnickým řemeslem.

4 fáze Elektronické evidence tržeb

Podnikatelé se budou k EET zapojovat postupně ve 4 fázích:

1.fáze: od 1.12.2016 Ubytovací a stravovací zařízení

2.fáze: od 1.3.2017 Maloobchod a velkoobchod

3.fáze: od 1.3.2018 Ostatní činnosti, které nejsou uvedené v 1.,2., nebo ve 4. fázi

4.fáze: 1.6.2018 Řemesla a výrobní činnosti (kadeřnictví)

Kadeřnické řemeslo spadá až do 4. fáze a povinnost tržby elektronicky evidovat začíná tedy platit až od 1. 6. 2018. Kadeřnice bude od této doby muset vydávat zákazníkům účtenky a zároveň je elektronicky posílat finančnímu úřadu prostřednictvím aplikace v mobilním telefonu nebo pokladny připojené k internetu.

Elektronickou evidenci tržeb budou muset vést pouze ty kadeřnice, které vykonávají kadeřnické řemeslo na základě živnostenského oprávnění (podnikají). Kadeřnice, které jsou zaměstnané, nemají povinnost vést EET.

Když kadeřnice prodává vlasovou kosmetiku

Prodej vlasové kosmetiky spadá do 2. fáze (maloobchod). Ale kadeřnice, jejíž hlavní (majoritní) činností je stříhání, tvorba účesů a další kreativní činnosti, NEMUSÍ elektronickou evidenci tržeb vést od 1. března 2017, a to i přesto, že prodává svým zákazníkům přípravky vlasové nebo jiné kosmetiky.

Ovšem POZOR! To neplatí bez výjimky. Pokud by kadeřnice utržila z prodeje vlasové kosmetiky více (nebo stejně) než z kadeřnického umu, pak by EET vést musela již od 1.3.2017. Je totiž stanoveno pravidlo, které říká, že pokud by kadeřnice utržila z prodeje přípravků více než 49 % z celkového příjmu, pak má povinnost vést elektronickou evidenci tržeb. A NAVÍC, pokud kadeřnice za rok z prodeje vlasové kosmetiky od svých zákazníků vybere více než 175 000 Kč, pak evidenci také musí vést již od 2. fáze.  Pokud do 2. fáze kadeřnice z výše uvedených důvodů spadne, je povinna od 1.3.2017 vést EET u prodeje vlasové kosmetiky. POZNÁMKA: Vše se týká TRŽEB a nikoliv zisku! Tržby představují veškeré platby od zákazníků, které kadeřnice vybrala. Nejedná se tedy o zisk!

Pokud poplatník provozuje ve svých provozovnách kromě své hlavní činnosti i činnosti malého rozsahu tzv. minoritní činnosti a povinné evidování tržeb z těchto minoritních činností by podléhalo evidenci tržeb dříve, než evidování tržeb z hlavní činnosti, nebude Finanční správa evidování tržeb z takovýchto minoritních činností vymáhat až do okamžiku vzniku povinnosti evidovat tržby z činnosti hlavní.

PŘÍKLAD č. 1. Tržby v roce 2016 ze stříhání, barvení, tvorby účesů apod. měla kadeřnice ve výši 200 000 Kč. Kadeřnice v tomto roce prodala vlasovou kosmetiku za 50 000 Kč. Celkem tedy utržila 250 000 Kč. Tržby z prodeje vlasové kosmetiky se na celkových tržbách podílí z 20 % (50 000/250 000=0,2=20 %). Tržby z prodeje jsou zároveň menší než 175 000 Kč. Tudíž kadeřnice nemusí EET vést od 2. fáze! Kadeřnice elektronickou evidenci tržeb začne vést až od 1.6.2018. POZOR: Pokud by se ovšem kadeřnici v roce 2017 v prodeji kosmetiky dařilo daleko lépe a prodala by kosmetiku za více než 175 000 Kč, nebo by z prodeje vlasové kosmetiky vydělala více (nebo stejně) než z kadeřnického řemesla, pak by EET musela vést od 1.1.2018.

PŘÍKLAD č. 2. V roce 2016 kadeřnice utržila ze stříhání, barvení…apod. 150 000 Kč a z prodeje vlasové kosmetiky také 150 000 Kč. Celkové tržby tedy jsou ve výši 300 000 Kč. Kadeřnice z prodeje vlasové kosmetiky sice utržila méně než 175 000 Kč, ale prodej vlasové kosmetiky se na celkových tržbách podílí z 50 %, což je více než stanových 49 %. (150 000/300 000=0,5=50 %). Proto by EET musela vést již od druhé fáze, a to od 1.3.2017.

Co všechno bude kadeřnice potřebovat?

Nejprve je nutné navštívit finanční úřad a přihlásit se k EET. Finanční úřad kadeřnici vydá autorizační údaje. Celou proceduru je možné podstoupit i bez fyzické návštěvy finančního úřadu. Vše lze vyřídit i prostřednictvím datové schránky.

Aby kadeřnice mohla spolehlivě vést EET, je nutné, aby se vybavila pokladnou, která bude schopna komunikovat s finančním úřadem (musí být připojena k internetu). Pokud kadeřnice nechce investovat do nákupu pokladny, je možné tržby hlásit i prostřednictvím chytrého mobilního telefonu, který bude mít k dispozici internet. V tomto případě si ovšem musí kadeřnice zakoupit tiskárnu pro tisk účtenek a software (program), který bude schopen odesílat data finančnímu úřadu. Připojení k internetu je ovšem nutnou podmínkou!

Co když v kadeřnictví není internet?

Nedostupnost signálu internetovým připojením se bude týkat zejména malých měst nebo vesnic. V tomto případě si kadeřnice může zažádat o tzv. „zjednodušený režim“. V tomto případě nemusí platbu okamžitě odeslat finančnímu úřadu. Platby musí ovšem odeslat do 5 dní od jejich vyinkasování. Zjednodušený režim ovšem musí na základě řádně podané žádosti předem schválit finanční úřad. V žádosti je nutné uvést pádné důvody pro umožnění vést EET zjednodušeně. Trvale nedostupné internetové připojení by mohlo být důvodem pro schválení zjednodušeného režimu. Je ovšem nutné počítat s tím, že finanční úřad si dostupnost internetu v předmětné lokalitě určitě ověří.

Existují výjimky, kdy by kadeřnice vést evidenci vůbec nemusela?

Bohužel, ne! Všechny kadeřnice jsou nejpozději od 1.6.2018 povinny EET vést. Pokud by ovšem kadeřnice neinkasovala zákazníky v hotovosti, nebo platební kartou, a všechny platby by probíhaly bezhotovostně převodem z bankovního účtu zákazníka na bankovní účet kadeřnice, pak by evidenci vést nemusela. Tato představa je ovšem v praxi nereálná. Pokud kadeřnice jednou hotovost příjme, musí evidenci vést.

Co kadeřnici hrozí, pokud se na EET vykašle?

V případě, kdy kadeřnice nebude dle stanových požadavků plnit své povinnosti, hrozí ji v krajním případě pokuta ve výši 500 000 Kč.

Kompletní Metodicky pokyn k aplikaci zákona o evidenci tržeb je možné stáhnout z oficiálního zdroje www.etrzby.cz

About The Author

Akademie INHAIR je originální a exkluzivní portál zaměřený především, nikoliv pouze, na vlasy, vlasovou péči a vlasovou kosmetiku. Na českém trhu se jedná o originální projekt, který každý den přináší novinky ze světa profesionálních kadeřníků, stylistů, kosmetiky. Akademie INHAIR je určena nejen odborníkům a vyučených kadeřníkům, ale také laické veřejnosti. Redakční tým sleduje a přináší reportáže a zprávy z aktuálního dění, seminářů a školení kadeřníků a výrobců vlasové kosmetiky. Díky Akademii INHAIR budete mít stále v přehledu nejdůležitější události v oblasti vlasové péče. Díky vyčerpávajícím přehledům a spolupráci s technology nadnárodních výrobců profesionální vlasové kosmetiky jsme tak jediným a bezkonkurenčním vlasovým portálem v Česku i na Slovensku.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..